Люба Късова

Директор на AKAS, журналист и анализатор

Био

Люба Късова е автор, анализатор, журналист и лектор (разказвач на истории) с богат творчески опит и внимание към фактите и човешките истории. Нейните статии и истории, основани на реални събития и доказателства са многократно награждавани и високо оценявани от редица български и международни организации.

Тя е високоуважаван лектор на TEDx и автор от световен мащаб, като нейни текстове и статии са цитирани и/или публикувани в над 300 новинарски издания на територията на поне 75 държави по света, включително Guardian, The Washington Post, The Independent, Reuters Institute for the Study of Journalism, Forbes, Poynter Institute, El Pais, Deutsche Welle, Voice of America, The Conversation, Bloomberg, the Guardian(women), Nation Media Group, bTV, EUObserver, Balkan Insight, ijnet и още много други.

Освен това, Люба е известна като сериозен изследовател, стратег и съосновател на международна консултантска компания за стратегиране на аудиторията – AKAS, като притежава академичен опит в областта на социологията, европейските изследвания и поведенческите науки.